Ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan Boslaan-Ringbaan

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Bestemmingsplannen > Ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan Boslaan-Ringbaan

Ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan Boslaan-Ringbaan

Dit item is verlopen op 03-04-2019.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend, dat het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Boslaan-Ringbaan als ontwerp ter inzage liggen.

Doel van dit plan

Het plan omvat de bouw van 20 huurwoningen in de vrije sector in het gebied dat ligt tussen Boslaan, Ringbaan en basisschool Korenmaat. Het bestemmingsplan regelt de bestemmingen binnen het plangebied en legt de bouw- en gebruiksregels van de betreffende grond vast. Het beeldkwaliteitsplan geeft de stedenbouwkundige spelregels waarmee onder meer het dorpse karakter en uitstraling van het plan wordt gewaarborgd. De stedenbouwkundige opzet en beeldkwaliteit sluiten aan bij die van de wijk Akkerwinde.

Het bestemmingsplan heeft voor inspraak ter inzage gelegen. De reacties hebben op het onderdeel verkeer geleid tot aanvulling van de toelichting van het bestemmingsplan.

U kunt het plan inzien

Het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0279.BP2018BoslRingb-ow01 en het beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 20 februari 2019 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Het plan is tevens te bekijken op www.scherpenzeel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kunt u reageren

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw zienswijze kenbaar maken. Dit kan zo lang de plannen ter inzage liggen (dus tot en met 2 april 2019). Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar gemeenteraad van Scherpenzeel, postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. Zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van de plannen.