Ontwerp-Begroting 2020-2023 en Jaarrekening 2018 Regio Foodvalley

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Overige bekendmakingen > Ontwerp-Begroting 2020-2023 en Jaarrekening 2018 Regio Foodvalley

Ontwerp-Begroting 2020-2023 en Jaarrekening 2018 Regio Foodvalley

Dit item is verlopen op 12-06-2019.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 35 lid 4 en 39 lid 3 Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley, bekend dat voor een ieder de ontwerp-begroting 2020-2023 en de Jaarrekening 2018  ter inzage ligt.

Toelichting

De raad kan desgewenst een reactie (zienswijze) naar voren brengen ten aanzien van de ontwerp-begroting 2020-2023. Hierna zal het Algemeen Bestuur van Regio FoodValley de stukken (al dan niet gewijzigd) vaststellen. De raad krijgt de gelegenheid kennis te nemen van de Jaarrekening 2018. 

U kunt de stukken inzien

De stukken liggen met ingang van 1 mei 2019 gedurende zes weken voor iedereen  in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a gedurende de openingstijden ter inzage.