Bekendmakingen

Home > Inwoners > Bekendmakingen

Bekendmakingen

U vindt de bekendmakingen niet meer in de Scherpenzeelse Krant, maar op de website www.officielebekendmakingen.nl/, onderdeel van www.overheid.nl.

Onder bekendmakingen verstaat de gemeente de kennisgevingen van algemeen verbindende voorschriften (zoals verordeningen), verkeersbesluiten, aanvragen en verleende omgevingsvergunningen (zoals o.a. op het gebied van bouw, kap, milieu, en ruimtelijke ordening), maatwerkvoorschriften milieu en milieumeldingen en terinzagelegging van ontwerp-vergunningen. De bekendmaking van de terinzagelegging van bestemmingsplannen gebeurt nog wel via de Scherpenzeelse Krant.

E-mailservice

U kunt ook een e-mailservice inschakelen. Dat kan via www.overheid.nl en dan onder het kopje “blijf op de hoogte”. Als u uw postcode invoert, dan worden de bekendmakingen in uw directe omgeving regelmatig naar uw e-mailadres gestuurd..

Oude bekendmakingen

De bekendmakingen, die hieronder vermeld zijn worden niet meer aangevuld met nieuwe informatie. Alle bekendmakingen staan dan op  www.officielebekendmakingen.nl

Archief