Zoektocht naar mogelijkheden opwek groene energie

Home > Inwoners > Actualiteiten > Zoektocht naar mogelijkheden opwek groene energie

Zoektocht naar mogelijkheden opwek groene energie

RSS
Dit item is verlopen op 26-02-2021.

Ook in de toekomst hebben inwoners en ondernemers in Scherpenzeel elektriciteit nodig en waarschijnlijk gaat deze vraag zelfs stijgen. Daarom is het nodig om op zoek te gaan naar mogelijkheden voor energieopwek uit wind en zon. Hoe we dit willen doen, staat beschreven in de Energievisie. Die wordt binnenkort besproken door de gemeenteraad.

De vraag naar elektriciteit stijgt, onder meer door elektrische verwarming van woningen in plaats van aardgas en door elektrisch vervoer.  In de gemeente Scherpenzeel was het energieverbruik in 2018 707 terajoule (TJ). Hiervan is ca. 49% voor warmte, 34% voor elektriciteit en 17% voor verkeer en vervoer. Dit zijn de meest recente cijfers. We zullen daarom goed na moeten denken over manieren waarop we energie kunnen besparen, zodat energieopwek beperkt wordt.

Besparen en opwekken
Om aan de energievraag te kunnen blijven voldoen, is naast besparing, ook opwek van duurzame energie nodig. Hiervoor zijn gemeentes zelf aan zet, omdat de landelijke opwek met grote centrales omgevormd wordt naar opwek uit duurzame bronnen. Deze opwekmogelijkheden, zoals zonnevelden en windmolens, zijn zichtbaar en dichtbij. Elke twee jaar bekijken we of er ook andere mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld opwek uit aardwarmte en waterkracht.

Energie uit wind en zon
In de Energievisie wordt voorgesteld de mogelijkheden en kansen te onderzoeken voor het plaatsen van twee grotere windturbines (in totaal 6-10 MW). En naast de voorgestelde zonnedaken en zon boven parkeerterreinen wordt ook voorgesteld te zoeken naar kansen en mogelijkheden voor 20 ha aan zonnevelden.

Deze zoektocht naar mogelijke locaties wordt opgestart samen met inwoners en ondernemers. De gemeente gaat niet zelf windturbines of zonnevelden realiseren, maar zal hier aan meewerken als er initiatieven komen vanuit de samenleving of bedrijfsleven.

Lokaal voordeel
Voor zowel windmolens als zonnevelden geldt de eis, dat tenminste 50% lokaal eigenaarschap is. Dit betekent dat inwoners uit de omgeving de gelegenheid krijgen om mee te investeren en op deze manier mee te profiteren van het rendement.

Naast het lokaal eigendom stort de eigenaar van een energieproject voor elke opgewekte eenheid energie geld in een fonds, zoals een Omgevings- of Landschapsfonds. Dit geld komt ten goede aan de lokale gemeenschap.

Ook willen we samen met inwoners en ondernemers regels opstellen over de manier waarom de duurzame opwerk ingepast wordt in ons Scherpenzeelse landschap.

Zon op dak
Voor de Energievisie is ook onderzoek gedaan naar de energieopbrengst van zonnepanelen op daken. Dit is nodig en wordt ook in de toekomst verder gestimuleerd. Maar ook met het volleggen van alle geschikte daken, bedrijfspanden en het overkappen van bijvoorbeeld parkeerplaatsen, is deze opwek niet voldoende om aan de stijgende energievraag in de gemeente te voldoen.

Zelf verantwoordelijk
Gemeentes zijn zelf verantwoordelijk voor energieopwek. Dit is anders dan in het recente verleden, waarbij elektriciteit alleen geleverd werd door centrales. Uit het zicht en levering via een kabel. Duurzame opwek via wind en zon is zichtbaar in het landschap. En roept daarom gemengde gevoelens op. Deze Energievisie gaat nadrukkelijk uit van de zoektocht naar mogelijkheden tot duurzame energieopwek, op initiatief van inwoners of coöperaties, in samenspraak met omwonenden en met opbrengst voor de eigen samenleving. De genoemde mogelijkheden van twee windturbines en 20 ha zonnevelden zijn nodig voor de eigen gemeente en niet om de regio van elektriciteit te voorzien.

Vervolg
De Energievisie Scherpenzeel wordt op 28 januari besproken door de gemeenteraad in de (digitale) Opinieronde. Inwoners krijgen dan gelegenheid om in te spreken. Aanmelden kan via griffie@scherpenzeel.nl
Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over de Energievisie tijdens de vergadering op 11 februari.

Heeft u zelf nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar duurzaam@scherpenzeel.nl