Zitting monumentencommissie 27 augustus

Home > Inwoners > Actualiteiten > Zitting monumentencommissie 27 augustus

Zitting monumentencommissie 27 augustus

RSS
Dit item is verlopen op 28-08-2019.

De eerstvolgende openbare vergadering van de monumentencommissie vindt plaats op dinsdag 27 augustus 2019 om 9.30 uur in het gemeentehuis, Stationsweg 389a, vergaderruimte Villa.

De agenda en stukken van deze vergadering kunt u via de gemeentelijke website.

Spreekrecht burgers

Na opening van de vergadering kunnen de aanwezige burgers ieder gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. Degene die gebruik wil maken van dit spreekrecht, kan contact opnemen met de heer R. Raat-Reitsma, secretaris van de monumentencommissie, te bereiken via het algemene nummer (033) 277 23 24.