Zelder: hoe staat het er voor?

Home > Inwoners > Actualiteiten > Zelder: hoe staat het er voor?

Zelder: hoe staat het er voor?

RSS

De ‘driehoek’ tussen de Hopeseweg en de Groeperlaan biedt kansen voor een uniek woonwijkje. Daarom maakt de gemeente plannen voor de ontwikkeling van dit perceel, genaamd Zelder. Hoe staat het er nu voor?

Uit onze Woonvisie, vastgesteld in 2020, komt naar voren dat er behoefte is aan betaalbare woningen voor starters, ouderen en andere doelgroepen. Ook is doorstroming van huishoudens een belangrijk onderdeel om de woningmarkt toegankelijker te maken.

Kleinere en betaalbare woningen voor starters en ouderen en woningen die ook op langere termijn beschikbaar blijven voor deze doelgroepen: een uitdaging die de gemeente heeft opgepakt. Op basis hiervan is een stedenbouwkundige opzet voor Zelder gemaakt. Met andere, kleinere woningen dan we in Scherpenzeel gewend zijn. En een wijk die wordt gebouwd voor bepaalde doelgroepen is ook uniek, een mix tussen jong en oude kan de sociale samenhang in een wijk ten goede komen.

Binnenkort gaat voor deze locatie de procedure van start om te komen tot een bestemmingsplanwijzing. Dit hele traject duurt ongeveer een jaar. De woningbouw zal, zoals de planning er nu uit ziet, in het derde kwartaal van 2022 beginnen. In de tussentijd wordt nog nader onderzocht of de woningen een mix van huur en koop worden of dat er voorkeur wordt gegeven aan alleen koopwoningen.

Inschrijven voor deze woningen door belangstellenden is om bovenstaande redenen nog niet mogelijk. Als de bestemmingsplanprocedure is afgerond en er een definitief bouwplan ligt, komt er meer informatie over dit unieke project.