WOZ-administratie op orde brengen

Home > Inwoners > Actualiteiten > WOZ-administratie op orde brengen

WOZ-administratie op orde brengen

RSS
Dit item is verlopen op 11-10-2019.

Een deel van de Scherpenzeelse huishoudens en bedrijven heeft een aantal jaar geen WOZ- aanslag ontvangen. Dit blijkt uit een analyse die is uitgevoerd in het kader van de belastingsamenwerking die de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel aangaan met de gemeente Veenendaal. Dit betekent dat deze huishoudens en bedrijven in die jaren geen onroerendezaakbelasting (OZB) hebben betaald. Op dit moment wordt onderzocht bij welke woningen en bedrijven de belastingheffing niet heeft plaatsgevonden. Het betreft voornamelijk  woningen en bedrijven waar de afgelopen drie jaar sprake was van nieuw- of verbouwactiviteiten.

Wat betekent dit voor inwoners en bedrijven?

In 2019  worden de aanslagen over de periode 2017-2019 voor woningen en niet-woningen alsnog opgelegd bij inwoners en bedrijven, waarbij de belastinginning niet heeft plaatsgevonden. Zij zullen de nog niet betaalde onroerendezaakbelasting (OZB) over deze jaren dus alsnog moeten betalen. De gemeente betreurt de ontstane situatie en we zullen zorgvuldig communiceren met de inwoners en bedrijven die het betreft.

Aanleiding uitgebreide data-analyse

Het voornemen is om per 1 januari 2020 de basisregistratie BAG/WOZ en de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen bij de  gemeente Veenendaal onder te brengen. Op dit moment voeren de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg de belastingtaken nog gezamenlijk uit, waarbij de aansturing van het belastingteam bij de gemeente Scherpenzeel ligt. Om te zorgen voor een soepele overgang naar Veenendaal is het belangrijk dat de basis op orde is. Daarom is er geanalyseerd of de gegevens die het team belastingen beheert actueel zijn. Uit deze analyse bleek dat er in de WOZ-administratie mutaties ontbreken en daarmee niet overeenstemmen met de gegevens in het Kadaster en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Antwoorden op veelgestelde vragen

Wanneer worden de nog niet opgelegde aanslagen verstuurd?

De nog op te leggen aanslagen worden verstuurd in de periode 1 oktober 2019 tot 1 januari 2020.

Wat als ik het bedrag niet in één keer of helemaal niet kan betalen op dit moment?

Bij de aanslag wordt vermeld wat de betaalmogelijkheden zijn (bijvoorbeeld middels automatische incasso of betaling in termijnen). Als deze betaalmogelijkheden voor u niet haalbaar blijken te zijn, kunt u te zijner tijd contact opnemen. We zullen dan per geval een passende oplossing zoeken.

Mag de gemeente zo laat nog aanslagen versturen?

De gemeente mag volgens de wet een aanslag opleggen binnen drie jaar na het ontstaan van de belastingplicht.

Hoe kon dit gebeuren?

De exacte oorzaak is momenteel nog onbekend. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de oorzaak. Er is wel duidelijkheid over de achterstanden en hoe deze spoedig kunnen worden weggewerkt.

Wat als ik in de tussentijd verhuisd ben?

Voor het opleggen van de aanslagen wordt gekeken naar de feitelijke situatie van de jaren 2017, 2018 en 2019. De aanslag wordt verstuurd naar het adres waar u nu woont. U kunt dus nog een aanslag ontvangen voor uw oude woning.