Wijziging ophalen Wit-/bruingoed i.v.m. Hemelvaartsdag