Wijziging inzameling huisvuil Wijk i.v.m. Pinksteren