Wijkplatforms zijn serieuze schakels tussen inwoners en gemeente

Home > Inwoners > Actualiteiten > Wijkplatforms zijn serieuze schakels tussen inwoners en gemeente

Wijkplatforms zijn serieuze schakels tussen inwoners en gemeente

RSS

De twee wijkplatforms in Scherpenzeel zoeken naar meer bekendheid onder de inwoners. Want informatie vanuit de wijk is hard nodig en ook nieuwe leden zijn van harte welkom. Daarom staan de twee wijkplatforms woensdagmorgen 13 november op de markt.

Meer informatie nodig of wil je wat kwijt? Kom langs bij de kraam van de wijkplatforms!

In Scherpenzeel zijn twee wijkplatforms actief: Scherpenzeel-Oost en Scherpenzeel-West. Deze betrokken leden zijn een hele belangrijke schakel tussen gemeente en inwoners. Ze zijn een spreekbuis van de buurt richting gemeente en worden door de gemeente als een hooggewaardeerd  gesprekspartner gezien. Wijkplatforms krijgen veel voor elkaar!

Een wijkplatform is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, wijkbewoners en de woningbouwvereniging. De leden van een wijkplatform spreken met elkaar over het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. In Scherpenzeel zijn sinds vijf jaar wijkplatforms actief.

Een wijkplatform vergadert minimaal vier keer per jaar. Tijdens de vergaderingen komen onderwerpen naar voren die zijn aangedragen bij het wijkplatform door de buurtbewoners. De meeste onderwerpen gaan over veiligheid, openbare ruimte (zoals bankjes, prullenbakken en lantaarnpalen), verkeer en parkeren. Voor persoonlijke problemen zoals een burenruzie of een niet-verleende vergunning zijn wijkplatforms niet het aangewezen podium.

Alle onderwerpen worden op een lijst geplaatst; de lijst komt iedere vergadering van het wijkplatform aan de orde. Zo wordt de voortgang van de onderwerpen gewaarborgd. Deze lijst wordt ook op internet gepubliceerd. De vergaderingen van de wijkplatforms worden aangekondigd via de gemeentepagina in de Scherpenzeelse Krant. Wijkbewoners zijn van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Ook hebben de wijkplatforms zich tot doel gesteld om het jaar een wijkschouw te houden. Dit wordt het ene jaar door Oost en het andere jaar door West gedaan. De leden fietsen dan herkenbaar door de wijk en kunnen aangesproken worden door buurtbewoners. Geconstateerde problemen worden aan de gemeente gegeven, waarna antwoorden en acties komen.

Contactinformatie:

  • Wilt u iets onder de aandacht van het wijkplatform brengen?
    Wijkplatform Scherpenzeel-Oost: wijkplatform-oost@scherpenzeel.nl
    en 06-51428770 (Den Boer-Ritmeester)
     
  • Wijkplatform Scherpenzeel-West: wijkplatform-west@scherpenzeel.nl 
    033-2771456 (Op ’t Hof)

Meer informatie over de twee wijkplatforms is te vinden op onze website.