Werkzaamheden rioolrenovatie Glashorst

Home > Inwoners > Actualiteiten > Werkzaamheden rioolrenovatie Glashorst

Werkzaamheden rioolrenovatie Glashorst

RSS
Dit item is verlopen op 15-06-2017.

In de Glashorst (tussen de Dorpsstraat en de Industrielaan) en de Burg. C.P. Hoytema van Konijnenburglaan vervangt de gemeente de riolering. Tegelijkertijd met het aanbrengen van de riolering brengt de aannemer een gescheiden rioolstelsel aan en wordt de verharding van de rijbaan en trottoirs vervangen. In de Burg. C.P. Hoytema van Konijnenburglaan wordt alleen de verharding van de parkeerplaatsen en trottoir aan de zijde met oneven huisnummer vervangen. 

Wanneer?

De werkzaamheden starten op 15 mei 2017 en zijn gepland tot medio november 2017.

Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd;

  • Fase 1, tussen Dorpstraat en Prinses Marijkelaan
  • Fase 2, tussen Prinses Marijkelaan en Burg. C.P. Hoytema van Konijnenburglaan
  • Fase 3, tussen Burg. C.P. Hoytema van Konijnenburglaan en Industrielaan
  • Fase 4, Burg. C.P. Hoytema van Konijnenburglaan

Bereikbaarheid

Daar waar de werkzaamheden plaatsvinden, zijn de woningen beperkt of niet met een auto bereikbaar. Uitgangspunt is dat de woningen tijdens de werkzaamheden te allen tijde goed en veilig bereikbaar zijn, voor voetgangers en minder valide.

Bewonersinformatie

Ruim voordat de werkzaamheden starten in een gefaseerd gebied, worden aanwonenden door de aannemer over de planning en werkzaamheden geïnformeerd. Ter plaatse en in de omgeving worden verkeersmaatregelen en omleidingen ingesteld.