Week tegen Kindermishandeling

Home > Inwoners > Actualiteiten > Week tegen Kindermishandeling

Week tegen Kindermishandeling

RSS

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling houden de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel twee conferenties op maandag 18 november (Nijkerk) en dinsdag 19 november (Barneveld).

Tijdens deze bijeenkomsten komen thema’s aan de orde die een relatie hebben tot het voorkomen, herkennen en oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Elke conferentie begint met het verhaal van een ervaringsdeskundige.

Bij soep met broodjes kan er nagepraat en genetwerkt worden. Vervolgens is er een keuze uit 1 lange of 2 korte workshops, passend bij de eigen beroepspraktijk. Deelname is gratis. Meer informatie en opgeven via www.cjg.scherpenzeel.nl.