Webinar over opwek duurzame energie, RES en collectieve inkoop zonnepanelen

Home > Inwoners > Actualiteiten > Webinar over opwek duurzame energie, RES en collectieve inkoop zonnepanelen

Webinar over opwek duurzame energie, RES en collectieve inkoop zonnepanelen

RSS
Dit item is verlopen op 07-05-2021.

De gemeente Scherpenzeel wil in 2050 energieneutraal zijn: evenveel energie duurzaam opwekken als we met z’n allen gebruiken. Dit is vastgelegd in onze Energievisie en dat is de basis voor onze bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES) Foodvalley. We stimuleren inwoners en het bedrijfsleven om een steentje bij te dragen. Zo kunnen Scherpenzelers binnenkort meedoen met de actie collectieve inkoop zonnepanelen van Vallei Energie. Wilt u meer weten over de RES, het vervolg van de Energievisie of over de collectieve inkoopactie van Vallei Energie? Sluit dan aan bij ons webinar op donderdagavond 6 mei.

In Nederland zijn maatregelen tegen opwarming van de aarde afgesproken in het Klimaatakkoord. Eén van de maatregelen is het opwekken van meer duurzame energie. Tot 2030 kan dat met zonne- en windenergie. Dat gebeurt in 30 energieregio’s in Nederland. Regio Foodvalley – waar Scherpenzeel bij hoort - is er één van. De meeste windenergie wordt op zee opgewekt. Maar dat is niet genoeg om in Nederland ons doel te halen. Daarom zijn er ook in onze regio plannen voor meer windmolens en komen er meer zonnepanelen. Hoe en waar, staat voor de hele regio in de Regionale Energiestrategie: de RES 1.0. Hier wordt vanaf 21 april een besluit over genomen, onze gemeenteraad bespreekt de RES 1.0 op 25 of 27 mei tijdens de opinieronde en op 10 juni tijdens de raadsvergadering.

Op donderdag 6 mei vanaf 19.30 uur houdt de gemeente een webinar met uitleg over de RES en is er tijd om vragen te stellen. We gaan dan in op de betekenis van de RES voor Scherpenzeel.

Voor Scherpenzeel hebben we in de Energievisie afgesproken dat we meer inzetten op energiebesparing en opwek van zonne-energie op daken. Daarom heeft de gemeente samen met energie coöperatie Vallei Energie een inkoopactie voor zonnepanelen opgezet. Voor particuliere woningeigenaren is het mogelijk om met een mooie korting bij een lokale installateur zonnepanelen aan te schaffen. Tijdens het webinar kunt u hier meer informatie over krijgen.

Aanmelden kan via een mail naar duurzaam@scherpenzeel.nl. U ontvangt dan een link om deel te nemen.