Vul de enquête in! Samenwerking tussen inwoners en gemeente

Home > Inwoners > Actualiteiten > Vul de enquête in! Samenwerking tussen inwoners en gemeente

Vul de enquête in! Samenwerking tussen inwoners en gemeente

RSS

De gemeente is nieuwsgierig naar hoe u denkt over samenwerking tussen gemeente en inwoners. Op welke manier en op welke onderwerpen wilt u meedenken, wilt u meedoen of wilt u zelf u project starten in Scherpenzeel? Dit gaat dus enerzijds om wat u verwacht van de gemeente als u zelf of met anderen een idee heeft voor uw buurt of het dorp. En anderzijds om hoe u betrokken wilt worden bij onderwerpen waar de gemeente aan werkt door het maken van beleid, een project of veranderingen in de dienstverlening. Ook stellen we een paar vragen over de dienstverlening in algemene zin.

U kunt meedoen aan de online vragenlijst via de QR-code. Deze kunt u scannen met een mobiele telefoon (ga naar foto’s) waarna de site opent. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De vragenlijst is opengesteld voor deelname tot en met 14 februari.

Start Inwonerspanel

Aan het einde van de vragenlijst is ook direct een optie om u aan te melden voor het online Inwonerspanel Scherpenzeel. De gemeente Scherpenzeel nodigt bewoners uit om lid te worden van het online inwonerspanel om hun mening te geven over allerlei actuele onderwerpen die in hun omgeving spelen.  Iedere inwoner van 16 jaar en ouder woonachtig in de gemeente Scherpenzeel kan meedoen!

Waarom een inwonerspanel?

Het inwonerspanel Scherpenzeel wordt een belangrijke bron voor de gemeente om een nog beter beeld te krijgen bij wat er leeft in de samenleving. In de vragen aan de panelleden komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld dienstverlening, groenonderhoud, duurzaamheid of zorg en welzijn. Hoe meer de gemeente weet over wat inwoners belangrijk vinden, voor hun straat of het dorp, hoe beter zij daar op in kan spelen en de kwaliteit van beleid en projecten kan verbeteren. Ook willen we door het inwonerspanel heel gericht inwoners benaderen die het leuk vinden om regelmatig mee te denken via een online vragenlijst. Zo hoeven we inwoners die hier minder interesse in hebben niet onnodig vaak lastig te vallen met vragenlijsten.

Onderzoeksbureau

Het bureau Research2Evolve helpt de gemeente bij het beheren van de gegevens en het maken, uitzetten en verwerken van enquêtes. Ook houdt het bureau in de gaten of het panel representatief is voor de samenleving van Scherpenzeel. Zij zijn ook in staat om dat te corrigeren, door bijvoorbeeld de meningen van een ondervertegenwoordigde groep inwoners, zwaarder te laten meewegen. Zo kan de gemeente ook echt zinvol gebruik maken van de resultaten.

Meedoen

Wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners meedoen met de vragenlijst over de samenwerking tussen de gemeente en inwoners. Voor iedereen die meer informatie wil over het inwonerspanel kijk op onze website: www.scherpenzeel.nl/inwonerspanel