Vrijheid vieren met straat versieren

Home > Inwoners > Actualiteiten > Vrijheid vieren met straat versieren

Vrijheid vieren met straat versieren

RSS
Dit item is verlopen op 05-05-2020.

In 2020 herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.  We vieren dat we sindsdien in vrijheid mogen leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. De Oranjevereniging Scherpenzeel wil dit jubileum vieren met de inwoners. De eerste leuke ideeën zijn er al, ook in 2020 wordt een mooi programma aangeboden.

Een van de activiteiten is een wedstrijd welke straat in Scherpenzeel het mooiste versierd is. De winnende straat ontvangt een buurtbarbecue voor maximaal 30 personen. Daarnaast zullen er ook enkele troostprijzen zijn en een prijs voor het mooist versierde huis.

De Oranjevereniging Scherpenzeel roept alle buurtverenigingen, clubjes, gezellige buren, straatcomités op om de na te denken over hoe de straat zo mooi mogelijk versierd kan worden. Vanaf 10 april kan er begonnen worden met de straat te versieren! Na 6 mei graag weer opruimen.

Inschrijven in via info@ovscherpenzeel.nl o.v.v. straatnaam (met toevoeging van de huisnummers) en een contactpersoon. Alleen inschrijvers dingen mee naar de prijzen. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het dorpsontbijt op 5 mei 2020.

Door de gemeente worden eisen gesteld waar een boog aan moet voldoen qua verkeersveiligheid:

  • Gemeten vanaf het wegdek moet de onderkant van de poort een minimale (doorrij)hoogte van 4,5 meter hebben. Dit is de ruimte die een vrachtwagen nodig heeft om veilig onder de poort door te kunnen rijden, waarbij rekening gehouden wordt met de vrije ruimte ten behoeve van verticale bewegingen tijdens het rijden.
  • Gemeten vanaf de rand van de weg/de trottoirband moet de binnenkant van de poten van de poort op 40 centimeter afstand van de rand/band geplaatst worden. Dit is de ruimte die motorvoertuigen die onder de poort door rijden nodig hebben voor zijdelingse bewegingen tijdens het rijden.