Voortzetting pilot Buurtgezinnen

Home > Inwoners > Actualiteiten > Voortzetting pilot Buurtgezinnen

Voortzetting pilot Buurtgezinnen

RSS
Dit item is verlopen op 04-06-2019.

Gezinnen in Scherpenzeel die overbelast zijn, kunnen via de Stichting Buurtgezinnen worden ondersteund door andere gezinnen. Op deze manier worden grotere problemen in gezinnen voorkomen en is de inzet van (zwaardere) hulpverlening niet direct nodig.

Veilig en gezond in eigen gezin

Buurtgezinnen is in oktober 2017 van start gegaan in Scherpenzeel. De lokale coƶrdinator van Buurtgezinnen koppelt steungezinnen (een gezin met ervaren ouders) aan vraaggezinnen: dit zijn gezinnen die opvoedhulp of een vorm van respijtzorg kunnen gebruiken. Daarmee voorkomt Buurtgezinnen dat problemen in gezinnen verergeren. Overbelaste ouders krijgen de kans weer op adem te komen en worden sterker door de steun van het steungezin. Kinderen kunnen daardoor veilig en gezond blijven opgroeien in hun eigen gezin. Met de inzet van Buurtgezinnen wil Scherpenzeel de pedagogische civil society bevorderen, dit is een gemeenschap waar mensen zich samen bekommeren om opgroeiende kinderen.

Pilot voortzetten

De inzet van Buurtgezinnen is onlangs geƫvalueerd. Buurtgezinnen heeft de beoogde doelstelling om jaarlijks vier vraaggezinnen succesvol te ondersteunen behaalt. Bovendien is bespaart op de uitgaven voor jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning of bijstand. Daarom heeft het college besloten om de pilot voor te zetten t/m 2021. Dat geeft de gelegenheid om te onderzoeken of de inzet van Buurtgezinnen een structurele bijdrage levert aan de doorontwikkeling (transformatie) van de jeugdhulp.