Voortgangsbericht omgevingsvisie voor op de socials

Home > Inwoners > Actualiteiten > Voortgangsbericht omgevingsvisie voor op de socials

Voortgangsbericht omgevingsvisie voor op de socials

RSS

Vorig jaar hebben alle inwoners, ondernemers en organisaties in Scherpenzeel mee kunnen doen tijdens de participatie over de Omgevingsvisie. In maart 2020 tijdens de fysieke MeetUp bijeenkomst en in oktober t/m december 2020 via het online platform meetup.scherpenzeel.nl. Er is waardevolle informatie opgehaald over onderwerpen die inwoners, ondernemers en organisaties belangrijk vinden. Ook zijn er ideeën aangedragen over onderwerpen die aandacht verdienen of anders kunnen. Benieuwd naar alle opbrengsten? Neem dan een kijkje op www.scherpenzeel.nl/omgevingswet waar de verslagen van de participatie terug te lezen zijn.

De gemeenteraad is nu aan zet om op basis van de totale opbrengst uit de participatie keuzes te maken over welke ambities en waarden een plek krijgen in de ontwerp-omgevingsvisie (fase 3). In dit kader is er ook een werksessie met de raad geweest waarin de raad dilemma’s kreeg voorgelegd zoals: ‘Welke prioriteiten leggen we in Scherpenzeel-Noord?’. In april volgt er een volgende werksessie met de raad, waarbij een eerste concept-omgevingsvisie (in vorm van een website) wordt besproken.

Tijdens de formele zienswijze periode van zes weken, naar verwachting voor de zomer, is er gelegenheid voor inwoners, ondernemers en organisaties te reageren op de concept- omgevingsvisie (fase 4). We kijken dan of er nog aanpassingen nodig zijn op basis van deze reacties. Hierna wordt de definitieve Omgevingsvisie Scherpenzeel ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Naar verwachting zal dit in oktober 2021 zijn.