Voortgang coalitie- en collegevorming

Home > Inwoners > Actualiteiten > Voortgang coalitie- en collegevorming

Voortgang coalitie- en collegevorming

RSS
Dit item is verlopen op 09-05-2018.

GBS heeft, als grootste partij na de verkiezingen, het voortouw genomen bij de vorming van een nieuw college.

Met instemming van alle lijsttrekkers is Hans van Velden, voormalig gemeentesecretaris van Scherpenzeel en daarna Bunschoten, aangewezen als informateur.

De informateur heeft inmiddels met vertegenwoordigers van alle partijen gesproken en op 4 april 2018 zijn advies uitgebracht.

Dit advies luidt als volgt:

“Gelet op de inhoud van de gevoerde gesprekken en de hierin uitgesproken voorkeuren spreekt de informateur in zijn Eindverslag uit dat een verdere verkenning van de mogelijkheid gericht op de totstandkoming van een coalitie GBS-CU op dit moment het meest kansrijk is. Op grond van mijn bevindingen adviseer ik de lijsttrekkers van GBS en CU (in)formatiegesprekken te starten met het doel een coalitie te vormen”.

Inmiddels zijn de gesprekken tussen GBS en CU gestart. Uiteindelijk zal dit moeten resulteren in een coalitieakkoord. Op basis hiervan worden de nieuwe wethouders door de gemeenteraad benoemd. Met deze fase zijn een aantal weken gemoeid.

De bevindingen en het advies van de informateur zijn te vinden op de website onder Actualiteiten.