Voorontwerpbestemmingsplan Zuideinde

Home > Inwoners > Actualiteiten > Voorontwerpbestemmingsplan Zuideinde

Voorontwerpbestemmingsplan Zuideinde

RSS
Dit item is verlopen op 31-07-2019.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Zuideinde voor de inspraak ter inzage ligt.

Doel van dit plan

Een planologisch kader scheppen om de bouw van een gastenverblijf en beheerderswoning aan het Zuideinde ten noorden van de parkeerplaatsen bij begraafplaats Lambalgen mogelijk te  maken.

U kunt het plan inzien

Het plan ligt met ingang van 19 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Het plan is tevens te raadplegen via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl

Inloopavond

Op maandag 15 juli a.s. wordt een inloopavond gehouden van 19.00  tot 20.30 uur  in de villa van het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a. Hier kunt u het plan bekijken. De initiatiefnemer en betrokken medewerkers zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Hoe kunt u reageren?

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw inspraakreactie kenbaar maken.

Dit kan zo lang het plan ter inzage ligt (dus tot en met 30 juli 2019). Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. Inspraakreacties kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van het plan.