Voorontwerpbestemmingsplan Holevoetplein 282 en informatiemiddag/avond