Voorontwerpbestemmingsplan Centrum Dorpsstraat 270 en informatiemiddag/avond