Vertrouwenspersoon

Home > Inwoners > Actualiteiten > Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

RSS
Dit item is verlopen op 01-01-2021.

De uitspraken in de media, over Scherpenzelers die zich mogelijk niet vrij voelen om hun mening te geven over zelfstandigheid of herindeling, zijn zorgelijk. In Scherpenzeel moet iedereen zijn mening kunnen uiten.

Omdat ik als locoburgemeester daarvoor verantwoordelijk ben heb ik contact opgenomen met de Commissaris van de Koning. Na overleg met de Commissaris heb ik besloten om een externe vertrouwenspersoon aan te stellen.

Deze vertrouwenspersoon, dhr. Frits Lintmeijer, is momenteel niet actief als bestuurder, maar was eerder namens GroenLinks senator en wethouder in Utrecht. Het is een prettige en benaderbare man met ruime ervaring in maatschappelijke en politieke discussies, waarin de emoties hoog op kunnen lopen. Hij kent Scherpenzeel een beetje omdat hij eerder als onafhankelijk voorzitter is opgetreden bij o.a. inwonergesprekken, maar heeft verder geen enkele binding met Scherpenzeel of met de lokale politiek.

Frits Lintmeijer is tot 31 december a.s. aangesteld als vertrouwenspersoon en zal na die tijd (geanonimiseerd) aan mij verslag uitbrengen. Dit verslag zal ik vervolgens met de Commissaris van de Koning bespreken. U kunt vrijelijk met hem spreken.

Ik wil diegenen, die zich gehinderd voelen in hun vrijheid van meningsuiting, dringend vragen zich bij hem te melden via vertrouwenspersoonextern@scherpenzeel.nlof 033-2082625. De mailbox is alleen toegankelijk voor de vertrouwenspersoon en het telefoonnummer is een directe lijn.

Daarnaast wil ik iedereen vragen om respectvol met elkaar om te gaan. In Scherpenzeel heeft iedereen recht om voor zijn of haar standpunt uit te komen.

Henny van Dijk

Loco-Burgemeester