Vertraging rekeningen voor eigen bijdrage Wmo 2020

Home > Inwoners > Actualiteiten > Vertraging rekeningen voor eigen bijdrage Wmo 2020

Vertraging rekeningen voor eigen bijdrage Wmo 2020

RSS

Ontvangt u hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Zoals hulp bij huishouden, begeleiding of heeft u een woningaanpassing? Dan is dit een belangrijk bericht voor u. 

In 2020 is de Wmo verandert.

De eigen bijdrage voor 2020 is € 19,00 per maand. U betaalt dit bedrag aan het CAK. Wij geven begin 2020 de gegevens over onze cliënten opnieuw door aan het CAK. Hierin is vertraging opgelopen bij het CAK. U ontvangt misschien de eerste rekeningen  van 2020 van het CAK in één maand. U moet dan in één keer meerdere maanden betalen. Bijvoorbeeld over januari, februari en maart. Dat is 3 x € 19,00 = € 57,00. Houd u hier rekening mee! Bijvoorbeeld door alvast € 19,00 per maand opzij te zetten. 

Wilt u de rekeningen liever in delen betalen?

Neemt u dan contact op met het CAK zodra u de rekeningen heeft ontvangen en vraagt u daarna een betalingsregeling aan. 

Heeft u een vraag over uw eigen bijdrage?

  • Kijk op de website www.hetcak.nl/wmo
  • Of bel het CAK op 0800 – 1925 (gratis). Zij zijn te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 

In beeld gebracht

filmpje CAK