Verstrekking persoonsgegevens bevolkingsadministratie beperken

Home > Inwoners > Actualiteiten > Verstrekking persoonsgegevens bevolkingsadministratie beperken

Verstrekking persoonsgegevens bevolkingsadministratie beperken

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2020.

De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Gemeenten wisselen onderling persoonsgegevens met elkaar uit, bijvoorbeeld als u naar een andere gemeente verhuist. Maar ook verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

Verstrekkingsbeperking

Het is wettelijk bepaald dat uw gegevens niet geheim blijven voor overheidsinstanties. Ook voor derden is dit wettelijk geregeld, maar in sommige gevallen kunt u bepalen dat derden geen toegang meer krijgen tot uw persoonsgegevens. Er is dan sprake van een verstrekkingsbeperking. Daarvoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van uw woongemeente.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de BRP, de verstrekkingen daaruit en de mogelijkheden tot beperking dan kunt u terecht op www.scherpenzeel.nl (trefwoord: geheimhouden persoonsgegevens).