Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunningen voor Delta Fiber