Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunning voor het reclame maken voor Delta Fiber Glasvezel via statafels op de warenmarkt