Verleende standplaatsvergunningen Beukenlaan en Plein 1940