Verkeerssituatie Korenmaat aangepakt

Home > Inwoners > Actualiteiten > Verkeerssituatie Korenmaat aangepakt

Verkeerssituatie Korenmaat aangepakt

RSS

Vanaf 24 februari tot en met 10 maart pakt de gemeente de verkeerssituatie bij de Korenmaat aan. Naar aanleiding van de evaluatie die gehouden is onder omwonenden, ouders en de school zijn plannen uitgewerkt om te komen tot een verbetering van de verkeerssituatie rondom de school.

De werkzaamheden vinden plaats aan de Ringbaan tussen de Fluitekruidlaan en de Akkerwindelaan. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanleggen van twee zebrapaden en twee fietsoversteken.  Ook de paaltjes verdwijnen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de verkeerssituatie om de school heen voor fietsers en voetgangers veiliger wordt.

Uitvoering in voorjaarsvakantie

Wethouder Margo van de Fliert had gehoopt dat de uitvoering tijdens de kerstvakantie kon plaats vinden, maar daar zette het winterse weer helaas een streep door. In overleg met de school is daarna besloten om de voorjaarsvakantie te gebruiken voor de uitvoering van de werkzaamheden. Hierdoor wordt de overlast voor de scholieren zo veel mogelijk beperkt.

Voor het veilig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat de weg is afgesloten voor al het verkeer. Hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld.