Verkeersonderzoek in Scherpenzeel-Zuid

Home > Inwoners > Actualiteiten > Verkeersonderzoek in Scherpenzeel-Zuid

Verkeersonderzoek in Scherpenzeel-Zuid

RSS

Een nieuwe woonwijk zorgt voor extra verkeersbewegingen. Dat geldt ook voor nieuwbouwwijk De Nieuwe Koepel. De bestaande wegen in de omliggende wijken van het plangebied worden drukker maar blijven binnen de richtlijnen. Verder onderzoek gaat de mogelijke knelpunten in beeld brengen en kan leiden tot maatregelen voor de doorstroming en veiligheidsveiligheid.

Door De Nieuwe Koepel als totaalplan te ontwikkelen, kunnen de ontsluitingen voor het verkeer op meerdere punten in de wijk komen. Zo wordt voorkomen dat een toegangsweg teveel verkeersdruk krijgt. Te denken valt aan directe aansluitingen op de Vlieterweg, Koepellaan en Nieuwstraat, waarna het verkeer bijvoorbeeld via de Vijverlaan, Burgemeester Royaardslaan en Vierzinnen/Hovenierslaan zijn weg vervolgt. 

Extra onderzoek

Vorig jaar is een verkeersonderzoek uitgevoerd naar de te verwachten verkeersbewegingen als De Nieuwe Koepel klaar is. Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel op de toegangswegen als op de Dorpsstraat de verkeersdruk onder de norm blijft. De capaciteit van de huidige wegen blijkt dus voldoende om het toekomstig verkeer uit De Nieuwe Koepel te kunnen opvangen/verwerken. Dit neemt niet weg, dat de wegen intensiever gebruikt gaan worden.

De gemeenteraad ziet daarom graag extra onderzoek naar de verkeersafwikkeling. Daarvoor is een apart project opgezet, met aandacht voor doorstroming en verkeersveiligheid. Hierbij wordt ook gekeken naar de afwikkeling van verkeer en circulatie rondom de nieuwe supermarkt aan de Vijverlaan.

Een groot gedeelte van de verkeersstromen in Scherpenzeel-Zuid wordt dus nader bekeken, ongeveer van de Burg. Royaardslaan tot en met de Burg. Roell-laan.

Fiets als alternatief

Een belangrijke vraag binnen dit onderzoek is: hoe om te gaan met de te verwachtte toename van verkeer op deze wegen. Zijn er verkeersmaatregelen nodig, zoals het instellen van eenrichtingswegen of afsluitingen voor autoverkeer? Of aanpassingen aan de weg, zoals drempels en sluizen? Dit alles wordt het komende half jaar verder onderzocht.

Bij de verdere inrichting van De Nieuwe Koepel worden mogelijkheden onderzocht om vervoer met andere middelen dan de auto te stimuleren. De wijk ligt dicht bij het centrum, waardoor de fiets een goed alternatief biedt.

Klankbordgroep

Om te komen tot een breed gedragen eindresultaat, waarin veiligheid in het verkeer voorop staat, wordt een klankbordgroep opgericht, met daarin in ieder geval een vertegenwoordiger vanuit het wijkplatform West. Uiteraard mag iedere geïnteresseerde meedenken! Stuur een e-mail naar scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl.