Vergadering van wijkplatform-Oost

Home > Inwoners > Actualiteiten > Vergadering van wijkplatform-Oost

Vergadering van wijkplatform-Oost

RSS

Wijkplatform-Oost vergadert donderdag 28 januari vanaf 19.30 uur online via Teams. Het eerste half uur zijn insprekers welkom. Het is dan mogelijk om zaken onder de aandacht te brengen van het wijkplatform. Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via Wijkplatform-oost@scherpenzeel.nl

Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Dreef, aan de oostzijde door de Dreef en de Verlengde Hopeseweg, aan de zuidzijde door de Groeperlaan, Akkerwindelaan, Ringbaan en Boslaan en aan de westzijde door de Marktstraat (deze straat behoort bij Wijkplatform Scherpenzeel West). Het park van Huize Scherpenzeel behoort ook bij Wijkplatform Scherpenzeel-Oost.