Update verdiepingsonderzoek Toekomstvisie 2030

Home > Inwoners > Actualiteiten > Update verdiepingsonderzoek Toekomstvisie 2030

Update verdiepingsonderzoek Toekomstvisie 2030

RSS
Dit item is verlopen op 31-07-2019.

Op 15 januari 2019 is de toekomstvisie 2030 vastgesteld. In de toekomstvisie staat wat we met elkaar belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente Scherpenzeel. Er staat nog niet in hoe de visie tot uitvoering kan komen! Daarom is er een verdiepingsonderzoek gestart. Wat is er voor nodig om de visie te realiseren? En hebben we daar genoeg voor in huis? Omdat dit een belangrijk onderzoek is, nemen we u graag mee in de voortgang. In deze update vindt u meer informatie en kunt u lezen in welke fase het onderzoek nu is.

Een belangrijk onderzoek

Waarom is dit zo’n belangrijk onderzoek? Om de toekomstvisie 2030 echt te realiseren, moeten we goed kijken wat daarvoor nodig is. Het verdiepingsonderzoek onder leiding van een extern bureau is gestart om juist dit in beeld te brengen. Uiteindelijk kunnen we alleen tot resultaat komen als we weten hoe we er voor staan met elkaar. In het onderzoek wordt daarom gekeken naar de huidige en toekomstige:

  • Kracht van het gemeentebestuur (Hebben we voldoende invloed en daadkracht voor de uitdagingen voor nu?)
  • Kracht van de samenleving (Wat kan en wil de gemeenschap (blijven) bijdragen aan het realiseren van onze gezamenlijke opgaven en ambities?)
  • Ambtelijke organisatie (Zijn er voldoende ambtenaren, met voldoende kwaliteit om samen met anderen de opgaven en ambities te realiseren?)
  • Financiële positie (Wat zijn de kosten die voortkomen uit alle opgaven en ambities en is het betaalbaar?)

Rond de zomer hopen we een goed beeld te hebben. Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties? U kunt dit mailen naar communicatie@scherpenzeel.nl.