Uitstel invoering betalen per leging

Home > Inwoners > Actualiteiten > Uitstel invoering betalen per leging

Uitstel invoering betalen per leging

RSS

Een meerderheid van de gemeenteraad van Scherpenzeel heeft 19 december 2017 besloten om de invoering van de nieuwe manier van betalen voor inzameling van restafval (diftar) uit te stellen.

Onduidelijkheid

De meerderheid van de raad is van mening dat er teveel onduidelijkheid heerst onder inwoners. Het zou dan te kort dag zijn om het per 1 januari in te voeren. Zo zijn de vaste- en variabele tarieven nog niet bekend. Met ingang van het nieuwe jaar zou men moeten gaan betalen per leging. Deze nieuwe manier van betalen wordt wel ingevoerd, maar op een later moment.

Nieuw voorstel

Met ingang van 1 januari 2018 verandert er niets voor het betalen voor restafval. De tarieven voor afvalinzameling van 2017 blijven van kracht.