Uitslag inwonerspeiling: Hoge opkomst en grote meerderheid stemt voor ’zelfstandig Scherpenzeel’

Home > Inwoners > Actualiteiten > Uitslag inwonerspeiling: Hoge opkomst en grote meerderheid stemt voor ’zelfstandig Scherpenzeel’

Uitslag inwonerspeiling: Hoge opkomst en grote meerderheid stemt voor ’zelfstandig Scherpenzeel’

RSS

De uitslag van de inwonerspeiling over de toekomst van de gemeente Scherpenzeel is

Keuzes aantal stemmen percentage
Herindeling met Barneveld 885 15%
Zelfstandig Scherpenzeel 4944 82%
Geen mening 158 3%

Daarmee heeft de grote meerderheid gestemd voor een zelfstandige toekomst van gemeente Scherpenzeel. De opkomst voor de inwonerspeiling is 77%.
 

Van maandag tot en met woensdag 17 maart konden stemgerechtigde inwoners uit Scherpenzeel stemmen voor de peiling over de bestuurlijke toekomst. In totaal mochten 7821 stemgerechtigde inwoners hun stem uitbrengen voor de peiling. Er zijn in totaal 5986 geldige stemmen uitgebracht.

Het doel van de inwonerspeiling was om een eenduidig beeld te geven van hoe de gemeenschap van Scherpenzeel denkt over de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel.
Burgemeester Eppie Klein ‘Ik heb me hard gemaakt voor het organiseren van deze peiling om recht te doen aan de oproep die vanuit verschillende kanten is gekomen om eenduidig in beeld te breng hoe de gemeenschap van Scherpenzeel over de bestuurlijke toekomst denkt. Met deze opkomst en uitslag ligt er nu een helder beeld van wat de inwoners ervan vinden. Ik ben blij dat zoveel inwoners hun stem hebben laten horen.’

De uitslag van de inwonerspeiling wordt meegenomen in de zienswijze (reactie) die de gemeenteraad van Scherpenzeel aan Gedeputeerde Staten (GS) gaat geven. Het is vervolgens aan Provinciale Staten (PS) van de provincie Gelderland, en daarna mogelijk de minister en de Tweede en Eerste Kamer om de uitslag van de inwonerspeiling te laten meewegen in de besluiten die genomen worden.