Tweede groep statushouders ondertekent Participatieverklaring

Home > Inwoners > Actualiteiten > Tweede groep statushouders ondertekent Participatieverklaring

Tweede groep statushouders ondertekent Participatieverklaring

RSS

Op dinsdag 18 april heeft de tweede groep statushouders de Participatieverklaring ondertekend. Het gaat om een groep van 9 personen woonachtig in Scherpenzeel van Syrische en Ugandese afkomst. Tijdens het traject zijn de deelnemers in vier workshops vertrouwd gemaakt met de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Met de ondertekening van de participatieverklaring worden zij persoonlijk uitgenodigd zich aan de kernwaarden te verbinden. Met veel enthousiasme werden de verklaringen door hen gesigneerd en kregen zij tulpen en stroopwafels.

Betrokkenheid lokale partijen

In Scherpenzeel zijn veel lokale partijen bij de invulling van de workshops betrokken zoals de bibliotheek, de Speelotheek, sportverenigingen en kerkelijke instellingen. Het traject is verzorgd door VluchtelingenWerk Oost Nederland. Wethouder Vreeswijk sprak zijn waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de lokale partijen, de mensen van Vluchtelingenwerk en natuurlijk de statushouders zelf.

Workshops kennismaken kernwaarden

De workshops zijn bedoeld om uit te leggen wat de kernwaarden in Nederland zijn en hoe dat in de praktijk vorm krijgt. Dit wordt concreet gemaakt door de kernwaarden te koppelen aan onderwerpen zoals: Burgerschap, Wonen, Werken, Leren, Gezondheid, Opvoeden en Vrije Tijd. De nadruk ligt daarbij op waarden zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participeren.

Verplicht

De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering en bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving.