Traject na besluit GS over herindeling

Home > Inwoners > Actualiteiten > Traject na besluit GS over herindeling

Traject na besluit GS over herindeling

RSS

Het College van GS van de provincie Gelderland ziet geen toekomst in een zelfstandige gemeente Scherpenzeel en zet in op een herindeling met Barneveld. Hiermee is een traject gestart, waarin meerdere stappen genomen gaan worden voordat gemeente Scherpenzeel definitief zekerheid krijgt over zelfstandigheid of herindeling.

De komende tijd is de Provinciale Staten (het hoogste orgaan van de provincie) een belangrijke speler. Zij besluiten - voor 1 juli - over het advies dat de provincie Gelderland aan de minister van binnenlandse zaken gaat uitbrengen. Provinciale Staten kan een ander standpunt innemen dan het college van GS. Op basis van dat advies moet de minister beslissen of hij/zij een wetsvoorstel voor herindeling naar de Tweede Kamer gaat sturen.

Geef uw mening

Voor Provinciale Staten een besluit nemen, krijgen beide gemeenten en alle inwoners de kans om hun mening te geven. Dit is de zienswijzenprocedure. De gemeente Scherpenzeel ontvangt de uitgewerkte plannen van Gedeputeerde Staten rond 26 januari. Dan worden de inwoners ingelicht over de voorstellen van GS en over de wijze waarop inwoners hun mening kunt geven.