Tijdelijke uitbreiding minimaregelingen voor activiteiten kinderen thuis

Home > Inwoners > Actualiteiten > Tijdelijke uitbreiding minimaregelingen voor activiteiten kinderen thuis

Tijdelijke uitbreiding minimaregelingen voor activiteiten kinderen thuis

RSS

Om de corona-uitbraak in te perken, zijn we allemaal gebonden aan ons huis. Normale activiteiten als naar school gaan, sporten, muziekles en leuke uitjes gaan daarom niet door buitenshuis. Het is daarom niet alleen een bijzondere, maar soms ook een uitdagende periode. Zeker voor gezinnen met kinderen. Daarom hebben we besloten de minimaregelingen voor kinderen tijdelijk uit te breiden.

Wat is het?

Binnen de minimaregeling is een vergoeding mogelijk voor culturele, educatieve, recreatieve, sportieve, sociale activiteiten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor: de (sport)vereniging, de speel-o-theek, een museumjaarkaart, bioscoopkaartjes, en sport- en muziekles. Voor kinderen tot en met 17 jaar is deze vergoeding €300,- per jaar. Tijdens de coronacrisis kan deze vergoeding ook gebruikt worden voor kosten van bijvoorbeeld knutselmateriaal en gezinsspellen. Zodat u toch met uw gezin aan educatieve en recreatieve activiteiten kunt doen.

Te denken valt aan:

  • Knutselmateriaal (knip/plak/teken/verf/lijm/klei etc.)
  • Eventueel gezinsspellen (binnen of buiten) tot een maximum bedrag van € 50,-
  • Dit geldt niet voor computergames

Voor wie?

  • Voor gezinnen met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm en/of hulp met schulden;
  • Voor kinderen tot en met 17 jaar.

Wethouder Henny van Dijk: “Wat is er nou leuker dan een puzzel op tafel leggen waar het hele gezin elk moment van de dag kan aanschuiven om een paar stukjes te leggen. Er kan ook een spel gekocht worden om met twee of meer personen te spelen. De paasdagen zijn in aantocht en dan is er geen schoolwerk, dus alle tijd om een nieuw spel te ontdekken. Ik wens jullie daarbij heel veel spelplezier. En......als je uitgespeeld of gepuzzeld bent, kun je deze daarna ruilen met je vriendjes en vriendinnetjes.” 

Wat zit er nog meer in het minimabeleid voor kinderen? 

- Vergoeding indirecte schoolkosten: Voor de aanschaf van onder andere schrijfgerei, schriften, materiaalkosten en de ouderbijdrage.  € 75,00 voor basisschool leerlingen, 300 euro voor leerlingen voortgezet onderwijs.

- Computerregeling: 500 euro voor de aanschaf van een laptop of computer. Dit is een renteloze lening, die elke vijf jaar per gezin kan worden aangevraagd. 

Hoe aanvragen?

Heeft u deze minimavergoeding al gekregen voor 2020? Dan hoeft u alleen nog bonnen af te geven. Graag digitaal opsturen aan sociaalteam@scherpenzeel.nl. Heeft u deze vergoeding nog niet aangevraagd en denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? U kunt dit aanvragen via het aanvraagformulier bijzondere bijstand of neemt u contact op met sociaalteam@scherpenzeel.nl.