Tijdelijke standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek Oost

Home > Inwoners > Actualiteiten > Tijdelijke standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek Oost

Tijdelijke standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek Oost

RSS
Dit item is verlopen op 15-04-2020.

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 is op 28 februari 2020 een vergunning verleend voor het innemen van een standplaats op een gedeelte van de parkeerplaatsen aan de Marktstraat 59 (De Breehoek). Het betreft het tijdelijk plaatsen van een onderzoek unit door Bevolkingsonderzoek Oost. Het gaat om een vergunning voor de periode van 19 maart tot 25 april 2020.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de afdeling Ruimte & Groen.