Tijdelijke standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek Oost

Home > Inwoners > Actualiteiten > Tijdelijke standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek Oost

Tijdelijke standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek Oost

RSS

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een onderzoeksunit door Bevolkingsonderzoek Oost voor het innemen van een standplaats op een gedeelte van de parkeerplaatsen aan de Marktstraat 59 (De Breehoek). Het gaat om een vergunning voor de periode van 1 november 2017 tot 15 december 2017.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager (vanaf 20 september tot en met 31 oktober 2017)  bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de afdeling Ruimte & Groen.