Subsidieregeling gemeente Scherpenzeel 2018

Home > Inwoners > Actualiteiten > Subsidieregeling gemeente Scherpenzeel 2018

Subsidieregeling gemeente Scherpenzeel 2018

RSS
Dit item is verlopen op 04-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat zij in haar vergadering van 20 maart 2018 genoemde regeling hebben vastgesteld, zoals deze in werking treedt de eerste dag na bekendmaking.

In de Subsidieregeling staan regels die zien op activiteiten en kosten die gesubsidieerd kunnen worden en de hoogte van de subsidie. In de Begroting legt de gemeente vast welke bedragen er beschikbaar zijn. Daarnaast heeft het college de aanvraag formulieren vastgesteld en het besluit genomen dat subsidies digitaal aangevraagd mogen worden.

U kunt de regeling inzien

Het plan ligt met ingang van 3 april 2018 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag) en op de gemeentelijke website.