Scholen blijven langer dicht: tenminste tot na meivakantie

Home > Inwoners > Actualiteiten > Scholen blijven langer dicht: tenminste tot na meivakantie

Scholen blijven langer dicht: tenminste tot na meivakantie

RSS

Vorige week is bekend gemaakt dat de scholen dicht blijven tot na de meivakantie, dus in ieder geval tot en met 3 mei. Sommige scholen hebben later meivakantie en gaan pas 10 mei open. Die scholen kunnen zelf beslissen of ze die week vakantie door laten gaan. Ze kunnen ook kiezen om toch 3 mei al weer te beginnen. Het kan zijn dat er nog een verlenging komt. Dat wordt rond 21 april besloten.

Voor iedereen is dit een rare tijd. We moeten allemaal veel ballen in de lucht houden. Thuis werken, les geven, monitoren hoe uw kind bezig is, zorgen voor voldoende beweging maar er zijn ook onzekerheden en u heeft vast vragen. Voor ouders, kinderen en ook docenten is dit een uitdagende tijd. Hieronder noemen we twee organisaties die u kunnen helpen met vragen op het gebied van onderwijs en thuis werken en voor sport en beweging. Houd daarnaast ook contact met de school van uw kind(eren) voor alle vragen over de thuislessen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Kinderopvang

Heeft u recht op kinderopvang omdat u een vitaal beroep heeft dan wordt dit ook weer verlengd. Maar ook voor kinderen in gezinnen waar de druk groot is, en thuiszitten tot ernstige spanningen in het gezin leidt. Mocht dit voor u van toepassing zijn, en u wilt opvang van uw kind / kinderen, dan kunt u hiervoor contact leggen met de school van uw kinderen. U heeft hierover bericht gehad van de school.

Minimaregeling uitgebreid

De minimaregeling voor kinderen is voor inwoners met een laag inkomen uitgebreid. Deze kan ook gebruikt worden voor aanschaf van bijvoorbeeld knutselmateriaal en gezinsspellen. Zo kunt u de kinderen op een prettige manier bezighouden. Meer hierover elders op deze pagina.

Tips voor thuiswerken en thuisonderwijs

Op internet circuleren talloze schema’s voor een dagindeling, tips voor concentratie, ideeën voor bewegen en spelvormen. Allemaal goed bedoelt maar nu de termijn langer duurt vergt dit ook een langere adem en is het belangrijk positief te blijven. Vindt u dit lastig neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij  kunnen u hierbij helpen. Een belangrijke tip is alvast: ‘het hoeft niet perfect’. Kijk op de site voor meer informatie: cjg.scherpenzeel.nl

Daarnaast kunt u voor tips voor sport en spel terecht bij Jongeren in ontwikkeling Scherpenzeel. Zij dagen kinderen al uit met allerlei challenges die op Facebook staan. Voor meer informatie kijk op www.jos-scherpenzeel.nl of mail naar jos@scherpenzeel.nl. En kijk voor alle bewegingstips op de facebookpagina en instagram van Jos Scherpenzeel.

Handige websites

De meest actuele informatiebron voor alle vragen rondom de noodopvang is die van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Heeft u anderstalige ouders of laaggeletterde ouders? Op de site van Pharos kunt u begrijpelijke informatie vinden over het coronavirus. En ook op corona.Steffie.nl waar Steffie alles makkelijk uitlegt.

Het Nederlands Jeugdinstituut www.nji.nl  informeert kinderen, ouders, opvoeders en professionals graag zo goed mogelijk in deze situatie.

Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg zet zich in om zo snel mogelijk problemen op te sporen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Dat kan zijn op het gebied van gezondheid of ontwikkeling van het kind. Dagelijks te bereiken voor vragen van ouders en jongeren op de onderstaande telefoonnummers.

  • Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD  0-4 jaar (consultatiebureau): 088-3556850 van 9.00-17.00 uur. U krijgt direct een jeugdverpleegkundige aan de lijn.
  • Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD 4-18 jaar: 088-3556000 van 9.00 -17.00 uur. U of uw kind kunt via deze vragenlijn in contact gebracht worden met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind.