Scherpenzeel klaar voor een zelfstandige toekomst

Home > Inwoners > Actualiteiten > Scherpenzeel klaar voor een zelfstandige toekomst

Scherpenzeel klaar voor een zelfstandige toekomst

RSS

Robuuste kadernota als fundament

Vol vertrouwen presenteert het college van B&W de Scherpenzeelse Kadernota. Hun visie op waar Scherpenzeel naar toe wil, en hoe ze dat de komende jaren gaan realiseren. Het college is trots op de robuuste koers die zij voor de komende jaren hebben uitgezet.

‘Niet dat het nou allemaal zo verkeerd gaat, verre van’ benadrukt wethouder Henny van Dijk. ‘We hebben de afgelopen decennia een voorzieningenniveau opgebouwd waar menig andere gemeente zijn vingers bij af likt. Ook in het sociaal domein, elders vaak een zorgenkindje, scoort Scherpenzeel opvallend goed. Juist door onze kleinschaligheid kunnen we maatwerk organiseren dicht bij de mensen thuis. We kunnen problemen voor zijn. Dat loont. In de jeugdzorg lopen we voorop in Nederland.’

Kwetsbaarheden

Scherpenzeel heeft, mede dankzij haar vermogenspositie, de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de samenleving: scholen, sportaccommodaties en het sociaal team. En er wordt de komende jaren flink gebouwd voor starters, gezinnen en ouderen. Wethouder Izaäk van Ekeren beaamt dat: ‘De focus op alles wat er goed gaat, maakt dat we te weinig oog hadden voor onze kwetsbaarheden. Een organisatie die keihard werkt, maar eigenlijk duurzaam versterkt moet worden. De samenwerking in de regio beter borgen. Zorgen dat, los van je spaarbankboekje, je inkomsten en uitgaven in balans zijn. Klaar zijn voor nieuwe opgaven, zoals energietransitie of decentralisaties.’

Zelfstandig

‘De discussie met de provincie over onze bestuurskracht heeft ons wakker geschud.’ vervolgt Van Ekeren. ‘Want het gaat niet alleen om ambities, maar ook om de kritische blik waarmee je jezelf in de spiegel durft te kijken. Hoe zorgen we ervoor dat we onze ambities ook op lange termijn waar kunnen maken? En stellen we – inhoudelijk en financieel - de juiste prioriteiten? We hebben daarom een Roadmap gemaakt, met aandacht voor belangrijke dossiers, maar ook voor hoe we als lokaal bestuur de belangen van de Scherpenzelers het best kunnen dienen. Daarbij hebben we niet geaarzeld ook het herindelingsscenario nog eens te bekijken. Maar uit alles blijkt dat een duurzaam en zelfstandig Scherpenzeel de beste, meest logische en efficiëntste manier is om onze ambities te realiseren. We vertrouwen erop dat de provincie dat ook ziet.’

Fundament

Scherpenzeel investeert met deze Kadernota stevig in juist die punten die kwetsbaar bleken. Dat aan die strategie een prijskaartje hangt was in december 2019 al voorspeld:
een lastenverhoging van 90 euro per gemiddeld huishouden, die in 4 jaar tijd wordt doorgevoerd. Maar daar krijgen de Scherpenzelers ook wat voor terug, stelt wethouder Gerard van Deelen. ‘Juist door zwakkere plekken aan te pakken, verstevig je het fundament waarop je verder kunt bouwen. En creëer je energie en creativiteit om echt een stap vooruit te maken. We hebben ons nadeel omgebogen naar een voordeel.’

Gemeentehuis naar Breehoek

Dat geldt in het bijzonder voor Kulturhus De Breehoek. Voor een toekomstbestendige Breehoek moest de basis worden verbreed. Samen met De Breehoek heeft de gemeente een plan ontwikkeld. Van Deelen: ‘De gemeente wil investeren in een grote verbouwing, die ervoor zorgt dat gemeente, bibliotheek en welzijnswerk een plek kunnen krijgen in
De Breehoek. Dat levert huur op, waardoor De Breehoek zijn exploitatie verbetert. En efficiency, waardoor we minder hoeven te bezuinigen op de bibliotheek. Om nog maar te zwijgen over de kwaliteitsverbetering voor de bezoekers. Dit is echt een win-win situatie.’