Restafval in 2018: betalen per leging

Home > Inwoners > Actualiteiten > Restafval in 2018: betalen per leging

Restafval in 2018: betalen per leging

RSS

Deze week ontvangt u een folder in de bus over hoe wij vanaf 2018 de afvalstoffenheffing berekenen. De heffing bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel betaalt u met de jaarlijkse belastingaanslag van de gemeente. Voor het aantal keren dat u de (grijze) restafvalcontainer laat leegmaken of een vuilniszak aanbiedt, ontvangt u per kwartaal een rekening. Voor het leegmaken van de (groene) GFT-container en de (blauwe) papiercontainer worden geen aparte kosten in rekening gebracht. Deze kosten zitten in het basistarief.

In de folder leest u meer over deze verandering. Kijk ook voor de meest actuele informatie op de website en download de Afvalwijzer app.