Rekeningen eigen bijdrage Wmo 2020 zijn verlaat

Home > Inwoners > Actualiteiten > Rekeningen eigen bijdrage Wmo 2020 zijn verlaat

Rekeningen eigen bijdrage Wmo 2020 zijn verlaat

RSS
Dit item is verlopen op 30-04-2020.

Ontvangt u hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Zoals hulp bij huishouden, begeleiding of heeft u een woningaanpassing? Dan is dit een belangrijk bericht voor u.

In 2020 is de Wmo veranderd. Zo is de eigen bijdrage nu 19 euro per maand. Dit was 17,50 euro. Het CAK brengt de eigen bijdrage bij u in rekening. Gemeenten geven begin 2020 de gegevens over hun cliënten opnieuw door aan het CAK. Hierin is vertraging opgelopen bij het CAK. U ontvangt mogelijk de eerste rekeningen van 2020 van het CAK in één maand. U moet dan in één keer meerdere maanden betalen. Bijvoorbeeld over januari, februari en maart. Dat is 3 x 19 = 57 euro. Houd hier rekening mee! Bijvoorbeeld door alvast 19 euro per maand opzij te zetten.

Wilt u de rekeningen liever in delen betalen? Neem dan contact op met het CAK zodra u de rekeningen heeft ontvangen en vraag eventueel een betalingsregeling aan.

Heeft u een vraag over uw eigen bijdrage?

  • Kijk op de website www.hetcak.nl/wmo
  • Of bel het CAK op 0800 – 1925 (gratis). Zij zijn te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.