Rekening voor diftar

Home > Inwoners > Actualiteiten > Rekening voor diftar

Rekening voor diftar

RSS

De aanslag diftar over 2020 is verzonden en inmiddels bij de meeste inwoners per post bezorgd of via de Berichtenbox van mijnoverheid.nl. Dit betreft de eindafrekening van het legen van de afvalcontainer voor het restafval (grijze kliko) of het aanbieden van restafval in de ondergrondse container.

In de gemeente Scherpenzeel wordt gewerkt met diftar. Dit betekent dat we inzetten op het zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstoffen. Dit zijn vaak grondstoffen die weer ingezet kunnen worden, zoals gft (groente- fruit- en tuinafval) en pmd (plastic, metalen en drankverpakkingen). Voor het laten ophalen van deze soorten afval wordt in Scherpenzeel niet extra betaald. Ook de blauwe container voor oud papier en karton kan kosteloos aan de weg gezet worden. Alleen voor restafval in de grijze container, wordt een toeslag gerekend per lediging. Voor de portemonnee kan dit een gunstige besparing opleveren, want minder vaak aanbieden voor ledigen, betekent minder kosten.

Hoogte bedrag en betaling

Het bedrag dat op de aanslag diftar staat vermeld, is dus per huishouden verschillend. Afhankelijk van hoe vaak de grijze container aan de weg is gezet tijdens de ophaaldagen. De betaling van deze aanslag kan op twee manieren: maakt u altijd de gemeentelijke belastingen zelf over, dan mag u ook het bedrag dat op de aanslag diftar staat zelf overmaken binnen het op de brief gestelde betalingstermijn. Wordt bij u de gemeentelijke belasting met een automatische incasso afschreven, dan zal ook de aanslag diftar in termijnen (negen) worden afgeschreven. Bij een lage aanslag, zijn dit negen lage bedragen van een tot enkele euro’s. Dit kan vreemd lijken, maar wordt dus veroorzaakt door de koppeling aan de automatische incasso voor de gemeentelijke belastingen.