Raadsvergadering over Energievisie

Home > Inwoners > Actualiteiten > Raadsvergadering over Energievisie

Raadsvergadering over Energievisie

RSS

De Scherpenzeelse gemeenteraad vergadert op 18 februari digitaal over de Energievisie. In het Klimaatakkoord hebben alle gemeenten opdracht gekregen om, in regionaal verband, aan te geven waar en hoe voor 2030 het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Scherpenzeel heeft bij de concept-RES aangegeven dat Scherpenzeel Noord een potentieel onderzoeksgebied is voor duurzame opwek.

Na vaststellen van de Energievisie kan Scherpenzeel haar bijdrage leveren aan RES 1.0 en kunnen de mogelijkheden om duurzame opwek te realiseren verder onderzocht worden.
De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op onze website www.scherpenzeel.nl/bestuur.
 

Spreekrecht

Wilt u inspreken bij de raad? Dat kan over onderwerpen die niet op de agenda staan (over deze onderwerpen had u gebruik kunnen maken van het spreekrecht tijdens de opinieronde).

Aanmelding voor het spreekrecht in een fysieke vergadering kunt u mailen, bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering, onder vermelding van uw naam en adres naar griffie@scherpenzeel.nl. Indien de raadsvergadering als gevolg van (de maatregelen rond) Corona digitaal plaatsvindt dan wordt overgegaan tot schriftelijk spreekrecht.

Uw schriftelijke bijdrage dient u minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering, onder vermelding van uw naam en adres te mailen naar griffie@scherpenzeel.nl. Tijdig ontvangen bijdragen worden toegevoegd aan het agendapunt Spreekrecht. Voor meer informatie over het spreekrecht kunt u bellen met (06) 22 15 23 51.

Vergadering volgen

De vergadering is live te volgen via de website. Terugkijken kan via de website ‘vergadering terugkijken’. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur. De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.