Raadsvergadering op 25 en 27 juni 2019

Home > Inwoners > Actualiteiten > Raadsvergadering op 25 en 27 juni 2019

Raadsvergadering op 25 en 27 juni 2019

RSS
Dit item is verlopen op 29-06-2019.

Een volle agenda met de opening op dinsdag en vervolg van de agenda op donderdag! 

Dinsdag 25 juni a.s. gaan de raadsleden met elkaar in debat om te komen tot een besluit over onder meer de participatieverordening. Daarnaast nemen zij een besluit over de Programmarekening waarbij het college moet zich verantwoorden over het gevoerde (financiële) beleid en beheer in 2018. Ook doet het college een voorstel voor de bestemming van het resultaat en worden de grondexploitaties geactualiseerd.

Donderdag 27 juni a.s. staat de verordening leerlingenvervoer op de agenda en zal de raad hierover een besluit nemen. Ouders kunnen een beroep doen op een vergoeding of reisvoorziening wanneer de afstand tot school te groot is of wanneer de leerling vanwege een beperking niet zelfstandig naar school kan reizen. Daarnaast staat het vervolg van de Toekomstvisie 2030 op de agenda. Op 15 januari 2019 is de Toekomstvisie 2030 vastgesteld. De afgelopen periode heeft een onderzoeksbureau een verdiepingsonderzoek uitgevoerd. Hierin staat hoe de visie tot uitvoering kan worden gebracht.

Er is een analyse gemaakt van de kracht van Scherpenzeel afgezet tegen onze wettelijke taken (basis) en ambities (onze visie). Op basis daarvan, is er vervolgens gekeken naar allerlei scenario’s.

Locatie: Kulturhus De Breehoek aanvang 20.00 uur

Voor de volledige agenda’s met bijbehorende stukken verwijzen wij u naar onze website. De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.

De vergaderingen zijn openbaar en de koffie staat klaar.