Raadsvergadering 9 juli 2020 – uitzending in beeld en geluid

Home > Inwoners > Actualiteiten > Raadsvergadering 9 juli 2020 – uitzending in beeld en geluid

Raadsvergadering 9 juli 2020 – uitzending in beeld en geluid

RSS

De raadsleden vergaderen op 9 juli in Kulturhus de Breehoek. In verband met de Corona maatregelen is de publieke tribune gesloten. U kunt de vergadering volgen, zowel in beeld als geluid, via de website van de gemeente Scherpenzeel op de wijze zoals u dat gewend bent.  

Op 9 juli a.s. neemt de raad een besluit over o.a.

  • Kadernota 2021-2024

De gemeenteraad heeft in de raad van 9 december 2019 gekozen voor een zelfstandige toekomst van Scherpenzeel. In deze kadernota worden kaders uitgezet voor de uitwerking van dit raadsbesluit. Uitgebreid wordt stilgestaan bij het in stand houden van de voorzieningen in Scherpenzeel zoals dienstverlening in het Sociaal Domein en bijvoorbeeld Kulturhus de Breehoek. Ook wordt ingegaan op de woningbouwambities.

  • Bestemmingsplan Holleweg-Oosteinde
    Voor de bouw van maximaal 10 woningen in het gebied tussen de woningen Oosteinde 3c en 3a is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. De woningen komen in de buurt te staan van de provinciale weg N224.

Voor de volledige agenda’s met bijbehorende stukken verwijzen wij u naar onze website. De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.