Raadsvergadering 14 juni 2018

Home > Inwoners > Actualiteiten > Raadsvergadering 14 juni 2018

Raadsvergadering 14 juni 2018

RSS
Dit item is verlopen op 16-06-2018.

Op 14 juni a.s. gaan de raadsleden met elkaar in debat om te komen tot een besluit over onder meer de bestemmingsplannen Burg. Hoytema van Konijnenburglaan 2, Kolfschoterdijk 6-10 en Heijhorst Zuid. Op de agenda staat de Energievisie Regio FoodValley met daarin beleidsvoornemens om te komen tot een energie-neutrale regio in 2050. Tot slot zal de programmarekening 2017 en de bestemming van het rekeningresultaat vastgesteld worden.

Locatie: Kulturhus De Breehoek, aanvang 20.00 uur

Voor de volledige agenda’s met bijbehorende stukken verwijzen wij u naar onze website. De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.
De vergaderingen zijn openbaar en de koffie staat klaar!