Raadsinformatie-avond over Transitievisie Warmte

Home > Inwoners > Actualiteiten > Raadsinformatie-avond over Transitievisie Warmte

Raadsinformatie-avond over Transitievisie Warmte

RSS

De raadsinformatieavond op 9 september staat in het teken van de Transitievisie Warmte. De informatieavond vindt plaats met een videoverbinding vanuit De Breehoek. Iedereen is welkom om via de livestream de avond bij te wonen. De avond start om 20.00 uur en eindigt uiterlijk om 22.00 uur. Meekijken kan via www.scherpenzeel.nl

Programma

20.00-22.00

De raad en andere belangstellenden worden geïnformeerd over de Transitievisie warmte. We gaan in op de aanleiding van de Transitievisie Warmte, de aardgasvrije warmteopties die momenteel bekend zijn, de mogelijke warmtebronnen in Scherpenzeel en de uitgangspunten en overwegingen die van belang zijn. Verder geven we een toelichting op het vervolg van het proces tot aan de vaststelling eind dit jaar.

We gaan in Nederland stoppen met het gebruik van aardgas voor koken en het verwarmen van onze huizen en kraanwater. Dat gebeurt uiterlijk in 2050, en ook in Scherpenzeel zullen we in kleine stappen het aardgas vervangen door duurzame warmte. Hoe we dat gaan doen en wanneer is een vraag waar de gemeente zich dit jaar (en de komende jaren tot 2050) over buigt. Dat willen wij samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners doen zodat we de beste oplossingen vinden voor een duurzaam Scherpenzeel, waar onze én volgende generaties een prettige en leefbare toekomst hebben

Van het gas af?

Het gebruik van aardgas zorgt voor uitstoot van het broeikasgas CO2. De klimaatverandering als gevolg van die uitstoot wordt steeds merkbaarder. Daarnaast is landelijk besloten de Nederlandse aardgaswinning af te bouwen vanwege de aardbevingen in Groningen en wil de Nederlandse regering niet afhankelijk worden van Russisch gas. Daarom gaan wij op zoek naar alternatieve warmtebronnen voor onze huizen en kantoren. Je kan op www.duurzaamscherpenzeel.nl meer informatie vinden en/of via het Energieloket. Neem dan contact op met energiecoach Teun van Roekel van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur: 06 10 73 12 61 en teun@energieloket-scherpenzeel.nl.

Wat is de Transitievisie Warmte?

Van het gas afstappen is een grote opgave, maar we hebben 30 jaar de tijd om het te doen! In de Transitievisie Warmte geeft de gemeente de route aan naar een duurzame warmtevoorziening in Scherpenzeel. Er staat in wat wij als gemeente belangrijke uitgangspunten voor “aardgasvrij” vinden en wat mogelijke eerste stappen kunnen zijn . Zo zullen veel huizen eerst beter geïsoleerd worden zodat ze minder warmte nodig hebben. Hoe kunnen wij als gemeente daar in ondersteunen of sturen? En waar moeten we beginnen? De gemeenteraad heeft in december 2020 de belangrijkste uitgangspunten voor Scherpenzeel vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten.

We werken nu aan een goede analyse van de mogelijke oplossingen, samen met o.a. adviseurs, woningcorporatie en de netbeheerders. De resultaten hiervan en wat we dan als beste route voor ogen hebben leggen we graag aan u voor in een presentatie in oktober. Dan kunnen we de belangrijkste mogelijkheden, vragen en zorgen die u als inwoners ziet ook meenemen in de definitieve versie waarover de gemeenteraad in december een besluit zal nemen.  De uitnodiging hiervoor zal volgen. In de tussentijd kunt u alvast uw vragen kwijt via duurzaam@scherpenzeel.nl. En luister en kijk donderdag 9 september mee naar de Informatieavond hierover. Ook kunt u uw mening geven in de digitale enquête, zie www.scherpenzeel.nl/inwonerspanel

Veelgestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op www.duurzaamscherpenzeel.nl onder ‘Wat gaan wij doen’.