Publicatie plaatsing laadpunten in de openbare ruimte

Home > Inwoners > Actualiteiten > Publicatie plaatsing laadpunten in de openbare ruimte

Publicatie plaatsing laadpunten in de openbare ruimte

RSS
Dit item is verlopen op 30-11-2020.

De groei van elektrisch vervoer zorgt voor behoefte aan laadpunten in de openbare ruimte. Binnen de gemeente Scherpenzeel zien we dan ook het aantal aanvragen voor laadpunten stijgen. Als het mogelijk is wordt van gebruikers van elektrische voertuigen verwacht dat zij hun voertuigen op eigen terrein opladen met een persoonlijk laadpunt. Waar dit niet mogelijk is, is de gemeente verantwoordelijk voor plaatsing van laadpunten. Hiervoor heeft de gemeente overeenkomsten gesloten met ParkNCharge en EvenSnelLaden.

Naar aanleiding van ingediende aanvragen door gebruikers van elektrische voertuigen, heeft de gemeente nu besloten een aantal openbare locaties in Scherpenzeel aan te wijzen voor het opladen van deze auto’s.

Het betreft in eerste instantie de volgende locaties:

  • 4 parkeervakken bij de Rubenslaan nummer 9
  • een viertal parkeervakken nabij Van Goghlaan 19-15
  • een viertal parkeervakken nabij Valeriaanlaan 30
  • een viertal parkeervakken nabij de Vijverlaan 18
  • een viertal parkeervakken nabij de Industrielaan 18

Op deze locaties zal een zogenaamd “laadpleintje” worden aangelegd; er worden 2 laadpalen geplaatst met ieder 2 oplaadpunten per laadpaal en er wordt bebording aangebracht. Niet alle vakken zullen onmiddellijk beschikbaar komen als oplaadpunt, dit is namelijk afhankelijk van de gebleken behoefte aan een oplaadpunt. Via pijlen op de bebording wordt aangegeven welk vak op het moment beschikbaar is als elektrisch laadpunt. Het is de bedoeling dat de parkeerplaatsen alleen worden gebruikt tijdens het opladen van een elektrische voertuig.

Het verkeersbesluit voor aanwijzing van de genoemde locaties als oplaadpunten voor elektrische voertuigen wordt gepubliceerd in de Staatscourant van
19 november 2020.

Nieuwe aanvragen voor een laadpunt kunnen nog steeds ingediend worden bij ParkNCharge en EvenSnelLaden